O nama

Osnovni ciljevi i djelatnosti udruge Alumni UMBRA Split su:

Bivši studenti:

• suradnja s poslodavcima bivših studenata Odjela,
• suradnja s uspješnim hrvatskim poduzetnicima i organiziranje terenske nastave,
• organizacija okruglih stolova, tribina i seminara sa svrhom unaprjeñivanja praktičnih,
stručnih i znanstvenih znanja članova Odjela,
• savjetovanje nezaposlenih studenata u svrhu zapošljavanja,
• dogovaranje i potpisivanje ugovora s poslodavcima za obavljanje stručne prakse za
studente,
• intenziviranje suradnje s poslodavcima i Studentskim centrom (student servis) za
privremeno i povremeno zapošljavanje studenata,
• unapređenje položaja studenata te afirmacija Odjela u suradnji sa Studentskim
zborom,
• osmišljavanje imidža Odjela i utjecaj na percepciju Odjela prema zainteresiranim
budućim studentima i široj javnosti organiziranjem dana otvorenih vrata na Odjelu
svim zainteresiranima (učenicima srednjih škola, njihovim roditeljima, zaposlenicima
kao potencijalnim izvanrednim studentima i dr.),
• uvođenje sadržaja potrebnih za svakodnevni boravak na Odjelu (fotokopirnica,
menza, studentski kafić…) uz korištenje povlastica za sve redovite/izvanredne
studente Odjela,
• aktivnosti u svrhu dodjele učionice studentima koja bi se koristila za repeticije i
pomoć kod učenja za zainteresirane grupe učenika. Učionica bi bila opremljena
računalima uz mogućnost rezerviranja satnice,
• pomoć u nabavi literature,
• postizanje dogovora o suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Splitu,
• organiziranje susreta za svoje članove,
• nagrađivanje najboljih studenata (fotografije i uspjesi studenata bi bili izloženi u
prostoriji Udruge),
• organiziranje mini komunikoloških radionica na stranom jeziku te raznih tematskih
radionica,
• delegiranje projekata sadašnjim studentima,
• sudjelovanje na natječajima za financiranje projekata (EU),
• medijska promocija Odjela,
• aktivnosti oko donacija i sponzorstva.

Sadašnji studenti:

• organizacija zajedničke godišnje svečane večere,
• postavljanje sandučića za prijedloge i primjedbe studenata,
• ažuriranje službene web stranice Udruge te stranice na Facebook mreži
• postavljanje info stupa “Studomata” u prostor Odjela koji bi pružao osnovne
informacije o Odjelu svim zainteresiranima, uz mogućnost pristupa MOODLE
aplikaciji uz korisničku šifru,
• otvaranje savjetovališta za studentske probleme,
• organizacija kulturnih, humanitarnih, sportskih i dr. dogañanja,
• borba za ostvarivanje različitih studenskih prava i povlastica,
• organizacija putovanja i drugih oblika druženja,
• organizacija seminara,
• rad na projektima,
• medijska promocija Odjela,
• aktivnosti oko donacija i sponzorstva.