U srijedu, 03.02.2016. godine, udruge Alumni TEOFIL ( Bruno Petrušić ) i Alumni UMBRA ( Sandra Kovačić i Jelena Mikačić Konta ), pod krovnom organizacijom Alumni Sveučilišta u Splitu (ASUS) su posjetili gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“. Na samom početku dočekala nas je srdačna dobrodošlica osnivača gimnazijskog kolegija, gospodina Ive Plazibata. U svom uredu nas je upoznao sa njihovim počecima, od osnivanja pa sve do danas i sa različitim primjerima i informacijama nam objasnio koliko se u svojim programima obrazovanja i pristupu razlikuju od drugih škola. Naša suradnja je započela sa idejom, koja je dio naše misije, da dio onoga što radimo za podizanje kvalitete života bivših i sadašnjih studenata Sveučilišta u Splitu, proširimo i na naše srednjoškolce, buduće studente.To ne bi bilo moguće bez inicijative i pomoći njihove srdačne nastavnice Lucije Vudrić. Kao mlada nastavnica, puna ljubavi prema svojim učenicima, odlučila im je omogućiti jedno kvalitetno predavanje.

Naravno, naša priča ne bi imala smisla bez našeg nesebičnog magistra teologije i budućeg doktora teologije i filozofije Bruna Petrušića kojem volontiranje, održavanje predavanja, radionica, itd. nikada nije bilo strano. Bruno je kroz povijest objasnio postojanje Europske unije, njenih zemalja članica, nadležnosti, institucija i ostalog. Nakon prezentacije, koja je trajala 45 minuta, učenike je uveo u debatu pod nazivom: „Migrantska kriza“ i podijelio ih u dvije skupine (ZA i PROTIV). Učenicima su podijeljeni materijali koji su im poslužili da se što bolje pripreme za raspravu. Rasprava je bila žustra, argumenti su sijevali sa svih strana, a čak i oni koji su nam se u početku činili najpovučenijima tražili su svoje pravo za riječ. Na kraju se i članovi komisije nisu mogli i htjeli odlučiti kome dati svoj glas.

Zadovoljni smo jer smo uspjeli privući pažnju sjajnih mladih ljudi, a da tema predavanja nisu bili auti, mobiteli, odjeća i slično. Zaključak svega je da ovakvu priču treba ponoviti i u tome vidimo razlog našeg postojanja. Naša je misija omogućiti učenicima, sadašnjim i bivšim studentima različita predavanja, radionice i debate.

Još jednom veliko hvala Brunu Petrušiću što svemu s lakoćom pristupa, cijelom gimnazijskom kolegiju Kraljica Jelena a posebice nastavnici Luciji Vudrić i učenicima 2. a i 2. b razreda koji su u okviru predmeta „Teorija znanja i spoznaja“ sudjelovali na predavanju.

Ovo nikako nije kraj suradnje sa ovim divnim ljudima. Naša „priča“ se nastavlja…Kako nam je bilo, pogledajte ovdje